Sagsstyring
(time- sagsregnskab / entrepriseregnskab)

Når man vælger at anvende sagsstyringen i TALLUX, får man den bedste garanti for, at man som håndværker, vognmand, revisor osv. ikke snyder sig selv ved ikke at få alle udgifter skrevet på regningen til kunden.

Sagsstyringen foregår ved, at der til kundekontoen tilknyttes en sagskonto (evt. flere), som så påføres de arbejdstimer, vareindkøb, lønninger, udlæg mv., som man har på den pågældende kunde/sag, indtil fakturaen kan laves.

Indtastningen består som udgangspunkt i en tekst, en enhedspris og et antal enheder - udregningerne sørger programmet for, så man også undgår uheldige fejl i udregningerne.

For at lette indtastningen i sagsregnskabet er der tilknyttet et varekartotek, hvori der oprettes de mest anvendte vare- eller ydelsestekster med tilknyttede priser.

Det er muligt at angive 2 forskellige prisniveauer for hver vare eller ydelse, som så anvendes automatisk ud fra hvilken priskategori kunden tilhører.

Læs mere om hvordan man nemt udsteder fakturaer på grundlag af sagskonti herNy bruger:

Virk-ID:

Mail:
Tlf.nr.:
  

Brugere:

Virk-ID:

Brugernavn:
Password:
  


Fakturering

1. Fakturalinierne hentes fra kundens sagskonto, der enten er ajourført løbende eller udfyldes ifm. faktureringen. Udover varelinierne er der mulighed for at tilføje en fritekst på fakturaen. (Anvendes f.eks. til EAN-nr.)

eller

2. Fakturaen udskrives med en individuel tekst og beløb. Denne type vil typisk kunne anvendes ved fakturering af et tilbudsarbejde. Ved denne type faktura er der ligeledes mulighed for at tilføje en fritekst.

I forbindelse med bogføring af fakturaen kan fakturaen bogføres på sagskontoen, som herefter vise om samlede udgifter til projektet svarer til det fakturerede.