Finansregnskab

En finanskonto oprettes med et 4 cifret kontonummer. TALLUX leverer ved opstarten en standardkontoplan, som kan anvendes og tilrettes virksomhedens ønsker og behov.

For hver konto angives typen - Overskrift - Drift - Status - SUM - NY (for sideskift). Benævnelserne refererer til behandlingen af kontoen ved udskrift af balancen.

På konti, hvorpå der oftest bogføres indtægter eller udgifter med moms, anføres en kode for hvilken momskonto, der skal anvendes ved bogføringen - Salgsmoms eller Købsmoms.

Konti skal oprettes i nummerrækkefølge og ved Sum-konti skal der angives, hvilket interval af konti der skal sammentælles.

<<<< forrige <<<

Bogføring

Den daglige bogføring foregår i en kassekladde, der oprettes med et selvvalgt navn. Kassekladder kan evt. genbruges.

Hver linie i kassekladden repræsenterer en postering på en finans-, debitor eller kreditorkonto samt - hvis posteringen er en ind- eller udbetaling - en modkonto, der svarer til enten Kasse, Bank, Giro eller en anden selvvalgt Pengekonto

For at lette indtastningen i kassekladden er der tilknyttet selvdefinerede tekstkoder for ofte anvendte posteringstekster med tilknyttede kontovalg, ligesom der er mulighed for at lave posteringsopslag på debitor-, kreditor- og finanskonti.

Valg af konti kan enten ske ved direkte indtastning af kontonummer eller ved indtastning af kontoens navn.

Balancer

Der kan vises eller udskrives en simuleret balance, inden man bogfører en kassekladde. Periodebalancer kan vises eller udskrives for en selvvalgt periode i både indeværende og tidligere regnskabsår.


>>> videre >>>