Debitorregnskab

Kunder oprettes med et 8 cifret kontonummer - typisk telefonnummeret. Af hensyn til fakturaudskrivningen angives tillige navn, adresse, og postnummer.

Derudover angives betalingsbetingelser og kunden tilknyttes en prisgruppe (3, 2 eller 1), som indikerer, hvilken pris der skal faktureres for en vare/ydelse fra ydelseskartoteket.

Såfremt mailadressen påføres, er der mulighed for at sende fakturaer og kontoudtog via mail.

Kreditorregnskab

Leverandører oprettes med et 8 cifret kontonummer - typisk telefonnummeret. Der angives navn, adresse, og postnummer.

Derudover vælges betalingsbetingelser samt evt. betalingskonto, og CVR-nr. og mailadresse.<<<< forrige <<<

Bogføring af varekøb

En forudsætning for, at et bogholderi altid viser et korrekt billede af virksomhedens drift, momsgæld osv. for en given periode er, at alt salg og køb bliver bogført på den rigtige dato - fakturadatoen - og ikke på betalingsdatoen.

Varekøbet kan med fordel bogføres i en speciel kreditorkladde, hvor der er mulighed for en datomæssig korrekt bogføring på en selvvalgt konto (f.eks. varekøbskonto), momskonto og kreditorkonto samt en sagskonto, såfremt man anvender sagsstyringsmodulet og købet vedrører en igangværende sag.

Der er mulighed for at fordele en købsfaktura mellem flere finanskonti og sagskonti. Modulet anvendes også til at fordele f.eks. arbejdsløn på flere sager.

Lagerregnskab

Økonomisystemet indeholder et brugervenligt lagermodul, der er fuldt integreret med fakturerings-, debitor-, kreditor- og finansmodulet.>>> videre >>>