Time- Sagsregnskab

Når man vælger at anvende sagsstyringen i TALLUX, får man den bedste garanti for, at man som håndværker, vognmand, revisor osv. ikke snyder sig selv ved ikke at få alle udgifter skrevet på regningen til kunderne.

Programmet lægger op til at kunderne tilknyttes en sagskonto (evt. flere), som så påføres de indkøb, lønninger, udlæg mv., som man har på den pågældende kunde/sag, indtil fakturaen kan laves.

Indtastningen består som udgangspunkt i en tekst, en enhedspris og et antal enheder - udregningerne sørger programmet for, så man også undgår uheldige fejl i udregningerne.

Indtastningen på aktive sagsposter kan foretages fra en mobiltelefon, der har adgang til internettet, hvilket sikrer hurtige opdateringer og at forglemmelser undgås.

For at lette indtastningen i sagsregnskabet er der tilknyttet et varekartotek, hvori der oprettes de mest anvendte vare- eller ydelsestekster med tilknyttede priser.

Det er muligt at angive 3 forskellige prisniveauer for hver vare eller ydelse, som så anvendes automatisk ud fra hvilken priskategori kunden tilhører.

Hvis man tillige anvender kreditorregnskabet i TALLUX er der mulighed for - samtidigt med at man indtaster købsfakturaer - at få opdateret sagskontoen for de kunder, som varekøbet vedrører.

Fakturering

Der er grundlæggende 2 måder at lave fakturaer på:

1. Fakturalinierne hentes fra kundens sagskonto, der enten er ajourført løbende eller udfyldes ifm. faktureringen. Udover varelinierne er der mulighed for at tilføje en fritekst på fakturaen. (Anvendes f.eks. til EAN-nr.)

2. Fakturaen udskrives med en individuel tekst og beløb. Denne type vil typisk skulle anvendes ved fakturering af et tilbudsarbejde. Ved denne type faktura er der ligeledes mulighed for at tilføje en fritekst.

Fakturaen vises på skærmen før udskrift og man vælger den foretrukne formulartype til udskriften.

Efter godkendelse udskrives fakturaen og der vælges, om fakturaen skal bogføres på en af kundens sagskonti. Fakturaen bogføres på debitorkontoen og på en selvvalgt konto i finansbogholderiet.

Fakturaer bevares og kan evt. genudskrives. Det er muligt at slette valgte intervaller af fakturanumre.

Der er mulighed for at få eget logo på fakturaer og kontoudtog.


Periodisk fakturering

I sagsmodulet er det muligt at oprette sagskonti, der tilknyttes de enkelte kunder med henblik på at udstede fakturaer med bestemte intervaller, f.eks. ved opkrævning af husleje og abonnementer. Der er endvidere tilknyttet et kontingentmodul, som anvendes til udsendelse af nyhedsbreve og kontingentopkrævning.


>>> videre >>>