Fakturering:

Fakturer varer/ydelser pr. linie
Fakturer efter time- sagsregnskab
Fakturer summarisk
Fakturer periodisk
Kontingentopkrævning
Fakturer husleje og forbrug
Fakturer årsopgørelser


Muligheder:

Fakturaer kan sendes på mail (PDF)
Mulighed for efterkalkulationer
Bogføring på valgfri konti - med eller uden moms
Mulighed for genudskrifter / gensending på mail
Kontoudtog / rykkere kan sendes på mail
Enkel fakturering for gentagne ydelser.
Forbrugsopgørelser dannes automatisk via fordelingstal


Ny bruger:

Virk-ID:

Mail:
Tlf.nr.:
  

Brugere:

Virk-ID:

Brugernavn:
Password:
  



Brugerne siger:

"Utrolig hurtigt og kvalificeret program og support. Jeg sparer nu en masse tid på kontoret med fakturering og bogføring."

Brugerne siger:

"Jeg havde brug for en tilretning, og den fik jeg i løbet af ingen tid og det kostede kun en bagatel."

Brugerne siger:

"Jeg laver det meste selv, men nu kan min bogholder også hjælpe hjemmefra."


Fakturering

Der er grundlæggende 2 måder at lave fakturaer på:
1. Fakturalinierne hentes fra kundens sagskonto, der enten er ajourført løbende eller udfyldes ifm. faktureringen. Udover varelinierne er der mulighed for at tilføje en fritekst på fakturaen. (Anvendes f.eks. til EAN-nr.)

2. Fakturaen udskrives med en individuel tekst og beløb. Denne type vil typisk skulle anvendes ved fakturering af et tilbudsarbejde. Ved denne type faktura er der ligeledes mulighed for at tilføje en fritekst.

Fakturaen vises på skærmen før udskrift og man vælger den foretrukne formulartype til udskriften.
Efter godkendelse udskrives fakturaen og der vælges, om fakturaen skal bogføres på en af kundens sagskonti. Fakturaen bogføres på debitorkontoen og på en selvvalgt konto i finansbogholderiet.

Fakturaer bevares og kan evt. genudskrives. Det er muligt at slette valgte intervaller af fakturanumre.

Der er mulighed for at få eget logo på fakturaer og kontoudtog.

Periodisk fakturering
I sagsmodulet er det muligt at oprette sagskonti, der tilknyttes de enkelte kunder med henblik på at udstede fakturaer med bestemte intervaller, f.eks. ved opkrævning af husleje og abonnementer.
Der er endvidere tilknyttet et kontingentmodul, som anvendes til udsendelse af nyhedsbreve og kontingentopkrævning.