ØKONOMISYSTEMET
Sagsstyring og bogholderi


Virk-ID:
Brugernavn:
Password:
Husk Info:


  


Erhvervsstyrelsen skriver den 25. maj 2023:


Tidsplan


1. januar 2024:
Erhvervsstyrelsen offentliggør en fortegnelse over registrerede digitale standard bogføringssystemer, der lever op til kravene.


1. juli 2024:
Virksomheder med pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, og som bruger et digitalt standard bogføringssystem, skal bogføre digitalt.

Gælder fx for foreninger og fonde, hvor den erhvervsmæssige nettoomsætning i hvert af de to seneste indkomstår var mere end 300.000 kr., for I/S'er og K/S'er, hvor ingen deltagere er en fysisk person, og for selskaber.


1. januar 2025:
Virksomheder med pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, og som bruger et digitalt specialudviklet bogføringssystem, skal bogføre digitalt.

Gælder fx for foreninger og fonde, hvor den erhvervsmæssige nettoomsætning i hvert af de to seneste indkomstår var mere end 300.000 kr., for I/S'er og K/S'er, hvor ingen deltagere er en fysisk person, og for selskaber.


2026:
Personligt ejede virksomheder, hvor den erhvervsmæssige nettoomsætning i hvert af de to seneste indkomstår var mere end 300.000 kr., skal bogføre digitalt.

Gælder for enkeltmandsvirksomheder samt I/S'er og K/S'er, hvor minimum en deltager er en fysisk person. Det samme gælder for finansielle virksomheder, der aflægger årsregnskab efter den finansielle lovgivning.