ØKONOMISYSTEMET
Sagsstyring og bogholderi


Virk-ID:
Brugernavn:
Password:
Husk Info:


  


Erhvervsstyrelsen har oplyst, at eksisterende brugere af TALLUX fortsat må anvende TALLUX indtil brugeren skal bogføre i et godkendt digitalt bogføringssystem jfr. nedenstående forventede tidsplan.


Det er (som udgangspunkt) ikke muligt at oprettet et nyt regnskabsår for 2024 og udgangspunktet er, at TALLUX lukker ned ved udgangen af 2023.


TALLUX vil dog være åben i en kort periode i 2024, så der er mulighed for at foretage efterposteringer og afslutte regnskabet for 2023. Der opkræves derfor abonnement for januar kvartal 2024.


Meget få brugere har udtrykt ønske om, at kunne anvende Tallux i en længere periode i 2024. Jeg vil overveje, om det er en mulighed, jeg kan tilbyde. Jeg vil dog påpege, at det kan være mest praktisk at skifte regnskabsprogram ved årets begyndelse frem for at gøre det midt i året.Erhvervsstyrelsen skriver den 23. oktober 2023:

Læs opdateringen og se den (stadig) foreløbige tidsplan på https://erhvervsstyrelsen.dk/digital-bogfoering-tidsplan-virksomheder-og-systemudbydere